Fotografia
« powrót Child 1, 1988, photograph, 370 x 250 cm / 145 x 98''
Powrót do góry