Biografia
8 październik 1948
Born October 8, 1948 in Vienna
Powrót do góry